суббота, 20 июня 2009 г.

Խաչմերուկներ

Բախտս բախվեց ճանապարհին,
Արագության չարաշահման գործոնն եմ ես:
Վթարային այս աղմուկի ռետինն առած.
Վատ մտքերի տարատեսակ ձայնն եմ ջնջում,
Որ դու մի օր կյանքից հոգնած
Չբողոքես հենց նույն կյանքին,
Ով քեզ տվեց կյանքն`
Ապրելու բարձր պատիվ:
Լապտերային զուսպ հայացքում
Կանգառային սպասումի ձանձրույթ կա դեռ,
Ժամանակը բախվեց բախտիս,
Բախտս հատվեց ճանապարին,
Ու մտքերի հրվանդանում
Ես խավարն եմ փորձում ցրել կանգառների,
Իմ ձեռքերով և օգնությամբ լապտերների,
Որտեղ դու միշտ սպասում ես
Երթուղային երջանկության ժամանմանը:
Ճանապարհի զուգահեռվող հատման կետն եմ`
Ես ակունքն եմ ապրող սիրո,
ԵՎ հրճվանքի աղբյուր եմ ես,
Դու մնայուն հավատալիք`
Անանցողիկ նազանք ես դու:
Մեր հանդիպման վայրը այսօր խաչմերուկն է,
Ուրեմն փառք ճանապարհին, որը ունի
Միմյանց հատման և հանդիպման կարողություն:

8/06/09թ.

Комментариев нет:

Отправить комментарий